Условия за пътуване и услуги

Условия за пътуване!

  1. Срещу билета на фирма "ГРУП МТ" се осигурява по посочения маршрут превоз с автобус на пътника и личния му багаж в размер на 1 куфар до 20 килограма. Всеки 2-ри багаж се заплаща 10лева.
  2. Билет за "отиване-връщане" е с валидност 90 дни от датата на тръгване, като отворения двупосочен билет трябва да се потвърди не по-късно от 48 часа преди датата за връщане.
  3. За  закъснение по обективни причини (митнически и паспортни неуредици, по вина на пътник, пътно транспортна обстановка и др.) фирмата не носи отговорност.
  4. Пътнически билет може да бъде върнат до 3 дни преди датата на пътуването с 10% неустойка от цената на билета , до 24 часа  преди датата на пътуване с 50%. За срок по-малък от 24 часа сумата не се възстановява.
  5. Чекирането на автобуса започва 30 минути и завършва 5 минути преди обявения час на тръгване. Незаетите места могат да бъдат продадени на чакащи пътници.
  6. Пътника носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
  7. При неосъществяване на пътуването по вина на фирмата, същата възстановява само стойността на неосъществената пътна отсечка.